Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

18/02/2021 - 15:05

Thoái thu tiền đóng bảo hiểm y tế cho vùng dân tộc, thiểu số

TTH.VN - Từ tháng 1/2021, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người dân ở vùng đặc biệt khó khăn đã hết hạn sử dụng song chưa được Nhà nước cấp (do các đối tượng trên chỉ áp dụng đến hết năm 2020).

Khám bệnh cho người dân có thẻ BHYT ở các vùng dân tộc thiểu số 

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai thu BHYT hộ gia đình với thời hạn sử dụng thẻ BHYT là 3 tháng (từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/3/2021) nhằm đảm bảo cho người dân có thẻ BHYT trong thời gian chờ phê duyệt các thôn, xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 – 2025.

Hiện nay, ngân sách Nhà nước tiếp tục đóng BHYT cho người dân đang sinh sống tại các thôn đặc biệt khó khăn và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực III, khu vực II được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã khu vực II đã đạt chuẩn nông thôn mới. Người đang sinh sống tại các xã, thôn thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn cũ trước khi sáp nhập với đơn vị hành chính cấp xã khác.

Thời hạn sử dụng thẻ kể từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. Thế nên, trong tháng 2/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ thực hiện thoái thu tiền đóng BHYT  cho những người dân đã tự mua thẻ BHYT ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021.

Tin, ảnh: Huế Thu

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP