10/12/2019 - 21:49

Thông báo gặp mặt Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên

TTH - Ban liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên các tỉnh miền Trung (Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế) được thành lập ngày 20/12/2018 theo Quyết định số 44/BLL/VX-HT của Ban liên lạc Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên.

Sau một thời gian chuẩn bị, được sự đồng ý của Ban liên lạc Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên, Ban liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên các tỉnh miền Trung quyết định tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và trao Kỷ niệm chương Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên.

Thời gian: 8 giờ ngày 14/12/2019

Địa điểm:

+ Hội trường Đại học Huế (01 Điện Biên Phủ, TP. Huế).

+ Khách sạn Điện Biên (07 Điện Biên Phủ, TP. Huế).

Vậy Ban liên lạc thông báo đến toàn thể các đồng đội, các cựu chiến binh đã từng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên giai đoạn 1979-1989 các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế biết và sắp xếp thời gian về dự lễ.

Khuyến khích các đồng đội tổ chức đội hình theo các khu vực xã, huyện, tỉnh và đăng ký qua các khu vực:

Thừa Thiên Huế:

Võ Văn Cảnh - ĐT: 0914553423

Phan Văn Tân - ĐT: 0913425829

Quảng Trị:

Nguyễn Tất Thắng - ĐT: 0889 335 345.

Nguyễn Quốc Thắng - ĐT: 0913155550

Quảng Bình:

Nguyễn Tiến Dũng - ĐT: 0385174015

Phan Hoàn - ĐT: 0976487363

Quân số tham dự, BLL các tỉnh báo về cho BLL Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên trước ngày 13/12/2019.

Lưu ý: Trang phục chỉnh tề, khuyến khích mang mặc quân phục.

TM. BAN LIÊN LẠC

TRƯỞNG BAN

Thượng tá KIỀU GIÁP THÀNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP