02/03/2022 - 08:42

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Thông báo mời chào giá

TTH.VN - V/v: Mua sắm Trang thiết bị văn phòng cho Ban QLDA Nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: Trang thiết bị văn phòng cho Nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

  1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

  • Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
  1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
  • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Từ 09 giờ 00 phút ngày 08/03/2022 đến 15 giờ 00 ngày 10/3/2022
  • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  • Địa điểm: Văn thư tại Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
  • Địa chỉ: Khu 8 phường Phú Bài - thị xã Hương Thủy - tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Hoàng, Số điện thoại: 093 383 5115

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:

 https://www.vietnamairport.vn/phubaiairport/

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP