Kinh tế Thông tin thị trường

16/12/2021 - 16:34

Thông báo mời chào giá Sửa chữa và thiết lập phần mềm PLC xe cứu hỏa Mercedes ben – Zeigler HUI - 12110

Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm: Sửa chữa và thiết lập phần mềm PLC xe cứu hỏa Mercedes ben – Zeigler HUI - 12110”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu hồ sơ cháo giá xem tại địa chỉ:

https://vietnamairport.vn/phubaiairport/tin-tuc/thong-bao/thong-bao-moi-chao-gia-sua-chua-xe-cuu-hoa

 1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15 giờ 00 phút ngày 23/12/2021
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 • Địa điểm: Văn thư tại Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
 • Địa chỉ: Khu 8 phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Người liên hệ: Ông Trần Doãn Bảo, Số điện thoại: 0906456800
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 • Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

Phú Bài, ngày ….Tháng 12 năm 2021

 

 

 

GIÁM ĐỐC

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP