Kinh tế Kinh tế

25/11/2021 - 10:18

Thông báo mời chào giá vệ sinh công nghiệp Nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Phú Bài

TTH.VN - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục mua sắm:“Vệ sinh công nghiệp Nhà ga hành khách– Cảng hàng không quốc tế Phú Bài”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

- Yêu cầu khối lượng đối với dịch vụ: Chi tiết theo phụ lục 1 đính kèm

- Đơn chào giá, bảng tổng hợp chào giá: Mẫu 01, Mẫu 02 đính kèm

- Địa điểm thực hiện:Tại Nhà ga hành khách Cảng HKQT Phú Bài;

- Thời gian thực hiện hợp đồng:Không quá 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng;

- Giá trị: Đề nghị chào giá trọn gói đã bao gồm thuế GTGT, vận chuyển, vật tư, trang thiết bị, nhân công và các chi phí khác để thực hiện.

- Vật tư sử dụng hóa chất: Phải có giấy kiểm định được phép sử dụng hoặc lưu hành, nguồn gốc xuất sứ rõ ràng (bản photo) để chứng minh.

- Đồng tiền chào giá, thanh toán: Việt Nam đồng (VNĐ)

- Thanh toán: Thỏa thuận chi tiết khi đàm phán hợp đồng. Không chấp nhận yêu cầu tạm ứng quá 20% giá trị hợp đồng.

 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức và phải được đóng dấu đúng theo quy định.
 • Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
 • Các tiêu chí yêu cầu về thông tin chào giá đã nêu trên là yêu cầu bắt buộc. Các đơn vị cung cấp báo giá phải đảm bảo thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí trên. Trường hợp không đạt 01 trong các tiêu chí trên được xem là không đạt.
 1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2021
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp theo địa chỉ nhận hồ sơ chào giá.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
 • Địa điểm: Văn thư tại Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
 • Địa chỉ: Khu 8 phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế
 1. Thông tin liên hệ
 • Cảng hàng không quốc tế Phú Bài – Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP
 • Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Hoàng,Số điện thoại: 093 383 5115
 • Mọi liên hệ, thắc mắc liên quan tới công việc trong thời hạn nộp hồ sơ chào giá (trong giờ hành chính)
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp;

        - Cung cấp ít nhất 01 hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tương tự hoặc giá trị trên 100.000.000 VNĐ trong vòng 02 năm gần nhất.

* Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

* Không đang tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP.

>> Quy mô và yêu cầu dịch vụ theo thông báo mời chào giá

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP