28/06/2022 - 09:42

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Thông báo mời chào giá về việc thuê dịch vụ thu gom xe đẩy nhà ga hành khách Cảng HKQT Phú Bài

TTH - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp dịch vụ Hạng mục:“ Thuê dịch vụ thu gom xe đẩy nhà ga hành khách Cảng HKQT Phú Bài”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

  1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Thuê đơn vị cung cấp 02 lao động thực hiện công việc thu gom xe đẩy tại Cảng HKQT Phú Bài

- Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm thu gom xe đẩy tại các vị trí ga đi, ga đến, khu vực sân đỗ công cộng tại Cảng HKQT Phú Bài, thực hiện thu gom các xe hành khách đã sử dụng xong nhằm đáp ứng cho hành khách tiếp theo để hành khách luôn có xe sử dụng, phải đảm bảo các quy định về an ninh, an toàn tại Cảng HKQT Phú Bài.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

  • Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá có hiệu lực ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ chào giá.
  1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
  • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Từ 8 giờ 00 ngày 04/07/2022 đến 15 giờ 00 phút ngày 06/07/2022
  • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:
  • Địa điểm: Văn thư tại Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài
  • Địa chỉ: Khu 8 phường Phú Bài – thị xã Hương Thủy – tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Người liên hệ: Ông Nguyễn Thái Hoàng, Số điện thoại: 093 383 5115

3. Thông tin chi tiết về hồ sơ chào giá xin truy cập vào website:

 https://www.vietnamairport.vn/phubaiairport/

Phú Bài, ngày 27 tháng 06 năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP