26/10/2015 - 18:12

Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

TTH - Chiều 26/10, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

 Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh đã thông báo nhanh về kết quả đại hội; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến cơ cấu, chất lượng đội ngũ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh; những mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, công tác xây dựng Đảng; các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm; các nhiệm vụ chủ yếu và nhóm giải pháp đột phá chiến lược được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đặt ra và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trên cơ sở những kết quả của Đại hội, đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng đề ra kế hoạch, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất những mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP