29/01/2016 - 19:41

Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

TTH - Sáng 29/1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến, thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh chủ trì và trực tiếp thông báo kết quả Đại hội. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh thông báo nhanh những kết quả đạt được của đại hội; trong đó, nhấn mạnh đến mục đích, ý nghĩa, những bài học kinh nghiệm được rút ra qua Đại hội; kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên UBKT Trung ương khóa mới.

Thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Mai Văn Ninh yêu cầu các đơn vị, ban, ngành và Ban Tuyên giáo các địa phương nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành công của Đại hội Đảng, kết hợp kỷ niệm mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo kế hoạch của Trung ương.

Sau khi hội nghị trực tuyến kết thúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định và định hướng về những nội dung mà đội ngũ cán bộ chủ chốt tiếp thu tại hội nghị trực tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, các ngành, địa phương tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về các chủ trương, quan điểm của Đảng đã được đề ra trong các văn kiện, nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy Huế, đảng ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Đại hội, phấn đấu hoàn thành trước khi nghỉ Tết; các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kết quả Đại hội, gắn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.   

 Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP