09/06/2022 - 09:07

Thông báo tuyển dụng công chức Cục Thống kê Thừa Thiên Huế năm 2022

Căn cứ Thông báo số 110/TB-TCTK ngày 30/5/2022 của Tổng cục Thống kê về tuyển dụng công chức năm 2022; Căn cứ Thông báo số 763/TCTK-TCCB ngày 31/5/2022 về việc tuyển dụng và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2022

Nhằm bổ sung đội ngũ công chức ngành Thống kê Thừa Thiên Huế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục Thống kê Thừa Thiên Huế thông báo các vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022 như sau:

STT

Vị trí công tác

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngạch công chức

Trình độ chuyên môn

I

Vị trí kế toán viên làm việc tại:

1

 

 

 

1

Phòng Tổ chức – hành chính

1

Kế toán

Kế toán viên

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: Kế toán, kiểm toán

II

Vị trí Thống kê viên làm việc tại:

8

 

 

 

1

Phòng Thu thập thông tin thống kê

1

Thống kê Công nghiệp

Thống kê viên

Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học là: Thống kê kinh tế - xã hội, kinh tế, toán ứng dụng trong kinh tế, toán tài chính, kinh tế đầu tư, kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch, kinh doanh thương mại, kinh doanh quốc tê, tài chính ngân hàng, kế toán, hệ thống thông tin quản lý, kinh tế đối ngoại, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế nông nghiệp.

2

Phòng Thống kê Kinh tế

1

Thống kê Nông nghiệp

Thống kê viên

3

Chi cục Thống kê tp Huế

1

Thống kê Kinh tế

Thống kê viên

4

Chi cục Thống kê tx Hương Trà

1

Thống kê Kinh tế

Thống kê viên

5

Chi cục Thống kê huyện Phú Vang

1

Thống kê Kinh tế

Thống kê viên

6

Chi cục Thống kê tx Hương Thủy

1

Thống kê Kinh tế

Thống kê viên

7

Chi cục Thống kê huyện Phú Lộc

1

Thống kê Kinh tế

Thống kê viên

8

Chi cục Thống kê huyện A Lưới

1

Thống kê Kinh tế

Thống kê viên

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cục Thống kê Thừa Thiên Huế, số 04 đường Lê Hồng Phong, thành phố Huế. Thông tin chi tiết về tuyển dụng truy cập tại địa chỉ: http://www.gso.gov.vn; hoặc liên hệ Phòng Tổ chức hành chính Cục Thống kê Thừa Thiên Huế qua SĐT: 02343828125; 0906445479 để cập nhật thông tin./.

CỤC TRƯỞNG

 

 

Ngô Liều

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP