Giáo dục Tin tức giáo dục

20/05/2013 - 17:59

Thông báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT; tuyển sinh lớp 6 và lớp 10

TTH - Ngày thi: 2/6, 3/6 và 4/6 năm 2013.

Tổng số thí sinh đăng ký: 15.209 trong đó THPT: 14.235; GDTX: 974 (số liệu này có thể giảm sau khi kiểm tra hồ sơ).

 

Tổng cộng: Ba mươi hai (32) Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT trong đó có 02 hội đồng thi ghép THPT và GDTX.

 

Chấm thi: Hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT làm việc từ 16h30 ngày 4/6/2013 đến ngày 17/6/2013.

 

Địa điểm: Trường THPT chuyên Quốc Học.

 

Tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10:

 

Tuyển sinh vào lớp 6 THCS Nguyễn Tri Phương: ngày 18/6/2013.

 

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT DTNT tỉnh: ngày 18/6/2013.

 

Tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS DTNT Nam Đông và A Lưới: ngày 24/6/2013.

 

Thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Quốc Học và các trường THPT công lập tại Huế: ngày 24 và 25/6/2013.

 

Sở Giáo dục & Đào tạo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP