Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

15/04/2021 - 18:04

Thông qua danh sách 50 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Nam Đông

TTH.VN - Chiều 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) huyện Nam Đông tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN  huyện Nam Đông đã báo cáo kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo dân chủ, công khai, đúng và đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri. Tại các hội nghị cử tri nơi cư trú, các ý kiến tham gia đều biểu thị sự tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã thảo luận và biểu quyết tán thành danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm có 50 người. Trong đó, có 20 nữ (chiếm tỷ lệ 40%), 2 người ngoài Đảng (chiểm tỷ lệ 4%); 22 người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 44%); 1 đại diện tôn giáo (chiếm tỷ lệ 2%); 20 người trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 40%) và 18 người tái cử (chiếm tỷ lệ 36%).

Minh Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP