Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

17/03/2021 - 19:58

Thông qua danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu HĐND các địa phương

TTH.VN - Ngày 17/3, các địa phương trên toàn tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026.

* Theo đại diện UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới, toàn huyện được ấn định 10 đơn vị bầu cử HĐND huyện, trong đó có 9 đơn vị bầu cử được bầu 3 đại biểu, 1 đơn vị bầu cử được bầu 4 đại biểu. Cấp xã, thị trấn có 90 đơn vị bầu cử.

Sau 2 lần điều chỉnh của Thường trực HĐND huyện và căn cứ vào các biên bản giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 kèm danh sách trích ngang của 32 cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện A Lưới đã tổng hợp danh sách sơ bộ và trình tại hội nghị. Hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách đại biểu được ra ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 57 người.

Cơ cấu thành phần đại biểu gồm: Đại biểu nữ là 29 người (đạt 50,8%), đại biểu dưới 40 tuổi 26 người (45,61%), đại biểu người dân tộc thiểu số 35 người (61,40%), đại biểu tái cử 18 người (31,57%), đại biểu ngoài đảng là 4 người (7,01%).

Hội nghị biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 65 ứng cử viên đại biểu HĐND TP. Huế

* Với danh sách sơ bộ, những người ứng cử đại biểu HĐND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026, có tất cả 65 ứng cử viên. Trong đó, có 24 đại biểu nữ (tỷ lệ 36,9%); 8 đại biểu ngoài Đảng (tỷ lệ 12,3%); 1 đại biểu tôn giáo (tỷ lệ 1,5%); 17 đại biểu trẻ tuổi (tỷ lệ 26,1%) và 20 đại biểu tái cử (tỷ lệ 30,7%).

Về trình độ học vấn, có 1 đại biểu trình độ cao đẳng, chiếm tỷ lệ 1,5%; còn lại có trình độ đại học trở lên.

Hội nghị hiệp thương đã thống nhất biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí danh sách sơ bộ 65 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Trên cơ sở hiệp thương lần thứ nhất, sau khi xem xét kiểm tra hồ sơ và tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu ra ứng cử, Ủy ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất danh sách sơ bộ 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Phong Điền khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại hội nghị, UBMTTQVN huyện Phong Điền thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

*Tại huyện Nam Đông, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử; ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử và thống nhất lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 56 người.

Trong số 56 người tham gia ứng cử, có 26 nữ (chiếm tỷ lệ 46,4%); 24 người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 42,8%); ngoài Đảng có 7 người (chiếm 12,5%); trẻ tuổi 25 người (chiếm tỷ lệ 44,6%); tái cử 18 người (chiếm 32%).

So với lần hiệp thương thứ nhất, số người giới thiệu ứng cử giảm 4 người, tăng về tỷ lệ nữ, trẻ và ngoài Đảng nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, thành phần đã quy định.

* Hội nghị nghị hiệp thương lần hai tại huyện Quảng Điền cũng đã biểu quyết danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để thỏa thuận và biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, gồm có 57 người. Trong đó, có 20 nữ, tỷ lệ 35,09%; trẻ tuổi 21 người, tỷ lệ 36,84%; ngoài Đảng 3 người, tỷ lệ 5,26%... Với cơ cấu tỷ lệ nữ, trẻ tuổi ứng cử đại biểu HĐND lần này cho thấy sự quan tâm của các cấp, ngành nhằm tạo sự công bằng, hợp lý, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ nữ, trẻ.

Nhóm PV

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP