30/10/2014 - 21:02

Thông qua điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị A Lưới mở rộng

TTH - Sau khi nghiên cứu, rà soát một số nội dung trong đồ án Quy hoạch chung đô thị A Lưới mở rộng so với thực trạng, trong 2 ngày 29 và 30/10, UBND huyện A Lưới tiến hành thông qua phương án điều chỉnh lộ giới, chỉ giới xây dựng trong đồ án quy hoạch chung đô thị A Lưới mở rộng; xác định phạm vi giới hạn, quy mô diện tích quy hoạch chi tiết đô thị A Lưới mở rộng.

Theo đó, phạm vi giới hạn có chiều rộng 0,65 km và chiều dài 5,1 km (dọc theo đường Hồ Chí Minh), điểm đầu tại lý trình km 341+900 đường Hồ Chí Minh, giữa địa phận xã A Ngo – Thị trấn A Lưới đến điểm cuối tại lý trình km 347+100 đường Hồ Chí Minh, khu vực đường vào cụm CN-TTCN A Co, xã Hồng Thượng. Phương án điều chỉnh này sẽ được UBND huyện trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh quyết định, thực hiện trong tháng 11/2014.

Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP