Giáo dục Tuyển sinh

01/11/2012 - 05:58

Thông qua hợp tác quốc tế, vị thế Đại học Huế được nâng cao

TTH - Với nỗ lực tiến tới hội nhập và giao lưu quốc tế về khoa học, công nghệ và đào tạo, Đại học Huế (ĐHH) và các trường thành viên đã mở rộng hợp tác với trên 60 trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học của hơn 30 quốc gia trên thế giới. Đánh giá hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế đối với sự phát triển của ĐHH thời gian qua, Tiến sĩ Hoàng Hữu Hạnh, Trưởng Ban hợp tác quốc tế, ĐHH cho rằng:

TS Hoàng Hữu Hạnh

Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ quốc tế để đón đầu các xu hướng phát triển đại học trên thế giới, tiến đến hội nhập và giao lưu quốc tế, ĐHH đã xác định hai mục tiêu chiến lược là: xây dựng tên tuổi ĐHH trên bình diện quốc tế, là trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; tăng cường HTQT để phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học thông qua các chương trình liên kết đào tạo, chương trình trao đổi và công nhận tín chỉ, chương trình nghiên cứu và hội thảo khoa học chung, các chương trình trao đổi giảng viên, nghiên cứu và các hoạt động trong các mạng lưới đại học quốc tế.

 

Các hoạt động HTQT của ĐHH thời gian qua chủ yếu tập trung vào nghiên cứu khoa học thông qua các dự án hợp tác nghiên cứu với tài trợ của các tổ chức quốc tế và các nghị định thư giữa Việt Nam và các nước; trao đổi giảng viên và sinh viên song phương, các chương trình học bổng với Cộng đồng châu Âu (LOTUS); tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học với các đối tác quốc tế. Các hoạt động này đã tạo ra tác động trong công tác đào tạo, trao đổi giảng viên, thúc đẩy sự hoà nhập trong giáo dục và đào tạo của ĐHH vào cộng đồng thế giới. Đối với khoa học và công nghệ, HTQT đã tạo được bước đột phá trong việc tập hợp đội ngũ từ các trường thành viên của ĐHH để thực hiện các dự án lớn, chẳng hạn như các chương trình, dự án song phương VLIR-IUC vủa Vương quốc Bỉ, NUFFIC của Hà Lan và một số dự án cộng đồng khác. ĐHH cũng đã tham gia vào mạng lưới các đại học danh tiếng quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

 

Vị thế ĐHH đã được nâng cao rõ rệt nhờ vào hoạt động HTQT bao gồm các hoạt động của các trường đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc.

 

* Ông có thể đưa ra vài ví dụ cho thấy hiệu quả từ những chương trình, dự án HTQT nói trên?

 

Giai đoạn 2006 - 2012, ĐHH đã chủ động hợp tác, tranh thủ các nguồn lực, ký thoả thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ về đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi cán bộ với nhiều tổ chức và trường đại học; thực hiện được hơn 55 dự án tài trợ với tổng kinh phí hơn 20 triệu USD. Thông qua hợp tác quốc tế đã nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho ĐHH như Trung tâm Học liệu với vốn tài trợ 7 triệu USD, các dự án hỗ trợ trang thiết bị cho Bệnh viện Trường đại học Y Dược, xây dựng toà nhà Y tế công cộng thuộc Dự án “Xây dựng Khoa Y tế công cộng nhằm nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu về lĩnh vực y tế công cộng ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Atlantic Philanthropies (AP) tài trợ với tổng kinh phí 2,5 triệu đôla Mỹ vừa khánh thành vào tháng 10/2012...

 

Đoàn Đại học Huế tham dự Hội nghị tìm kiếm đối tác tại Bỉ trong Chương trình hợp tác thể chế đại học tổ chức bởi VLIR-UOS (Vụ hợp tác phát triển đại học - Hội đồng liên đại học vùng Flanders, Bỉ) 

 

Thông qua các hoạt động HTQT, tên tuổi và vị thế của Đại học Huế ngày càng được khẳng định trên các diễn đàn giáo dục quốc tế.

 

* Sự chủ động hội nhập và tìm kiếm đối tác đã giúp ĐHH có được những thành tựu này?

 

Nỗ lực trong công tác hợp tác quốc tế, ĐHH đã được vinh danh là đơn vị tiêu biểu ở Việt Nam có đóng góp to lớn, hiệu quả trong hoạt động kinh tế đối ngoại với giải thưởng “Thương hiệu đối ngoại uy tín” năm 2010.

HTQT được lãnh đạo Đại học Huế xác định là một trong những chương trình phát triển chiến lược để đạt được mục tiêu phát triển tổng thể của ĐHH trong giai đoạn 2011-2015 là: Xây dựng ĐHH trở thành trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao.

 

Trong điều kiện khó khăn về tài chính nói chung, ĐHH đã tranh thủ các cơ hội và nguồn hỗ trợ có được để chủ động hội nhập giáo dục quốc tế, tích cực tìm kiếm các đối tác quốc tế uy tín cũng như các tổ chức giáo dục hỗ trợ sự phát triển của Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng. Chính sự chủ động này của ĐHH và các trường thành viên, các đơn vị trực thuộc đã tạo nên một bức tranh phát triển toàn diện và có được các thành tựu như trong giai đoạn vừa qua và sẽ phát huy hơn nữa trong thời gian đến.

 

* Hướng đi tiếp theo về hợp tác quốc tế của ĐHH là gì?

 

Chiến lược phát triển HTQT của ĐHH giai đoạn 2011-2015 đặt ra mục tiêu là: Nâng cao hiệu quả của công tác hợp tác quốc tế, đưa ĐHH trở thành một đầu mối giao lưu, hợp tác với các tổ chức, đại học lớn trong khu vực và thế giới. Từ mục tiêu này, chương trình hành động tập trung vào nâng cao năng lực hợp tác quốc tế với những hoạt động cụ thể như: Xây dựng mạng lưới cán bộ sinh viên ĐHH đã hoặc đang học tập và công tác tại nước ngoài làm đầu mối phát triển các mối quan hệ quốc tế; thành lập nhóm đối tác chiến lược hỗ trợ phát triển và các quỹ hỗ trợ hợp tác quốc tế cho ĐHH; xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường hợp tác liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nước ngoài; chủ động xây dựng các dự án hợp tác nghiên cứu và xây dựng quy trình hoạt động hợp tác quốc tế theo đúng các tiêu chí quốc tế.

 

Ngọc Hà (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP