THÔNG TIN QUẢNG CÁO

Bộ phận Quảng cáo, Phòng HCTS Báo Thừa Thiên Huế:

Địa chỉ: 61 Trần Thúc Nhẫn, Phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234.3822427 - 0905.336685 (Gặp anh Ân).

Email: huequangcao@gmail.com

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP