Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

16/03/2017 - 19:55

Thực hiện chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

TTH.VN - UBND tỉnh có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; UBND các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và UBND thị xã Hương Trà về việc tổ chức thực hiện chi trả kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định số 309/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát, kê khai, thống kê tổng hợp các nhóm đối tượng thiệt hại do sự cố môi trường biển của địa phương mình; căn cứ các nội dung sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 309/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương tổ chức áp định mức, đơn giá đền bù theo quy định để tính toán, tổng hợp, niêm yết công khai kết quả, thẩm định, phê duyệt giá trị tiền bồi thường cho người dân bị thiệt hại công khai thiệt hại và kinh phí bồi thường thiệt hại cho từng đối tượng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại thôn, xã theo quy định; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh về tổng giá trị bồi thường trước ngày 20/3/2017.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương tổ chức tính toán, thẩm định, phê duyệt, tổ chức chi trả bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển cho người dân bị thiệt hại, kịp thời, chính xác, đúng đối tượng.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP