Bạn đọc Bạn đọc viết

14/07/2010 - 05:16

Thư đi tin lại 14-7

TTH.VN - (TTH) -

* Nhiều quân nhân nghỉ hưu ở phường Tây Lộc (Huế) thắc mắc về việc quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (NCCVCM). Theo Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 6/4/2010 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCCVCM của Chính phủ, kể từ ngày 1-5-2010, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCCVCM theo quy định của nghị định này là 770 ngàn đồng.
 
* Bà con ở xã Điền Hương (Phong Điền) lo ngại dự án đầu tư xây dựng khu nuôi tôm công nghiệp trên cát ven biển Phong Điền của Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tâm ảnh hưởng đến môi trường. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Vừa qua, sau khi nghe doanh nghiệp này báo cáo dự án nói trên và ý kiến tham gia của các ban, ngành của tỉnh, UBND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu doanh nghiệp có phương án, giải pháp bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, sử dụng nước hợp lý và các giải pháp công nghệ thích hợp liên quan quá trình sản xuất, nuôi trồng thủy sản và không để ảnh hưởng xấu đến môi trường.
 
* UBND tỉnh vừa đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân tại xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy) để phục vụ nhu cầu mai táng và cải táng. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan rà soát quy hoạch, khảo sát địa điểm đề xuất của Công ty TNHH NN1TV Môi trường và Công trình đô thị Huế để tham mưu UBND tỉnh thống nhất địa điểm, ranh giới và quy mô diện tích đất sơ bộ để công ty này tổ chức các thủ tục đầu tư. Đó là ý kiến của UBND tỉnh đối với trường hợp một số người dân ở xã Thủy Phù đề nghị tỉnh lập dự án đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn.
 
Ban Chính trị - Bạn đọc
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP