26/12/2018 - 20:47

Thu hồi 10,4 tỷ đồng của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh để nộp ngân sách nhà nước

TTH - Chiều 26/12, Thanh tra tỉnh cho biết, đã ban hành quyết định xử lý thu hồi của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế (Công ty xổ số tỉnh) số tiền 10,4 tỷ đồng để nộp vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ ra nhiều sai phạm tại Công ty xổ số tỉnh. Cụ thể, theo báo cáo tài chính năm 2017, Công ty xổ số tỉnh có quỹ đầu tư phát triển là 32,4 tỷ đồng; trong đó, có trên 10 tỷ đồng của quỹ dự phòng tài chính chưa sử dụng được công ty trích bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển khi đã được đầu tư đủ vốn điều lệ trái với quy định. Công ty xổ số cũng hạch toán giảm vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng xuống còn 18,8 tỷ đồng do giảm tài sản trụ sở làm việc của công ty theo Quyết định số 1856 của UBND tỉnh về việc thu hồi tài sản Nhà nước và giá trị khấu hao của tài sản Nhà nước bị thu hồi từ ngày 1/1/2017 đến ngày 18/8/2017. Tuy nhiên, Công ty xổ số chưa sử dụng quỹ đầu tư phát triển số tiền 11,1 tỷ đồng để bổ sung vốn điều lệ theo Quyết định của UBND tỉnh là không đúng quy định…

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty xổ số tỉnh trong việc quản lý tài chính, tài sản, bổ nhiệm.

Tâm Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP