Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

09/11/2010 - 20:15

Thu hồi GCN QSDĐ đã cấp trái pháp luật

TTH - * Cha mẹ tôi có sáu người con và đã qua đời hơn mười năm. Tài sản ông, bà để lại là ngôi nhà (tại khu vực 3, thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà) với diện tích 1.616m2, nhưng không để lại di chúc. Mặc dù không có sự đồng ý của các đồng thừa kế, anh ruột tôi là Hoàng Vĩnh Cẩn vẫn tự ý kê khai, đăng ký và được UBND huyện Hương Trà cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) vào năm 2005. Đến năm 2009, khi nghe tin anh cắt đất chuyển nhượng cho người khác, tôi mới làm đơn khiếu nại đến UBND huyện yêu cầu thu hồi GCN QSDĐ đã cấp trái pháp luật. Tuy nhiên, gần một năm qua, UBND huyện, thị trấn vẫn không xem xét giải quyết với lý do thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đã hết; đồng thời, cho rằng đất đã có GCN QSDĐ thì thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án Nhân dân (TAND) huyện (căn cứ điều 136, Luật Đất đai 2003 và Quyết định 1490/2007/QĐ-của UBND tỉnh). Vậy, trong trường hợp nào thì GCN QSDĐ đã cấp trái pháp luật bị thu hồi? (Hoàng Cường, ở 2, ngõ 10, kiệt 176 Phan Chu Trinh, Huế).

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Điều 21 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và điều 25 Nghị Định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc thu hồi GCN đã cấp trái pháp luật trong những trường hợp sau:

1. Trường hợp có văn bản của các cơ quan điều tra, thanh tra kết luận là GCN đã cấp trái với quy định của pháp luật thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCN có trách nhiệm xem xét. Nếu kết luận đó là đúng thì ra quyết định thu hồi GCN đã cấp.
 
2. Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp GCN tự kiểm tra và phát hiện GCN đã cấp là trái pháp luật thì có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tới cơ quan thanh tra cùng cấp để thẩm tra. Thanh tra cấp huyện có trách nhiệm thẩm tra đối với GCN, do UBND cấp huyện cấp và Thanh tra cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm tra đối với GCN, do UBND cấp tỉnh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Nếu qua thẩm tra kết luận là GCN đã cấp trái pháp luật thì cơ quan Nhà nước đã cấp GCN ra quyết định thu hồi GCN đã cấp.
 
3. Trường hợp tổ chức, công dân phát hiện GCN đã cấp trái pháp luật thì gửi kiến nghị, phát hiện đến cơ quan Nhà nước đã cấp GCN để có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 2, điều này.
 
4. Việc thu hồi GCN đã cấp đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 2, điều 42 Nghị định 181/2004/NĐ-CP, các khoản 1, 2 và 3, điều này chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của TAND đã có hiệu lực thi hành.
 
Như vậy, việc cấp GCN QSDĐ cho vợ chồng anh ruột của ông là sai đối tượng và trái pháp luật, bởi chưa làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế của cha mẹ ông để lại. Do đó, ông có quyền gửi kiến nghị đến UBND huyện và cơ quan này có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 2, điều 21 Nghị định 84/2007/NĐ-CP đã viện dẫn ở trên. Nếu qua thẩm tra có kết luận là GCN QSDĐ đã cấp trái pháp luật thì UBND huyện ra quyết định thu hồi GCN đã cấp.
 
Ông chỉ khiếu nại yêu cầu thu hồi GCN QSDĐ đã cấp trái pháp luật mà không yêu cầu giải quyết việc tranh chấp di sản thừa kế. Việc UBND thị trấn cho rằng đất đã có GCN QSDĐ không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND mà hướng dẫn khởi kiện ra TAND huyện là không đúng với trình tự, thủ tục luật định.
 
 Bùi Vĩnh (ghi)
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP