Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

26/01/2018 - 10:29

Thu hồi trên 15 tỷ đồng từ các đơn vị nợ bảo hiểm xã hội

TTH.VN - Thông tin này được Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành năm 2018.

UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho BHXH tỉnh

Năm 2017, số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT đều vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 2.312.870 triệu đồng, đạt tỷ lệ 104,36% so với kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao. Toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 1.879 hồ sơ hưởng các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp... Năm 2017, số người khám, chữa bệnh BHYT ước đạt 2.481.423 lượt với tổng số chi phí ước tính là 1.854.897 triệu đồng.

Khen thưởng những tập thể xuất sắc trong công tác BHXH

Công tác thanh tra, kiểm tra đã triển khai gần 300 đơn vị. Qua đó, BHXH tỉnh kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại; thực hiện truy thu, truy đóng và thu hồi các khoản chi không đúng quy định của pháp luật; thu hồi trên 15 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN; xử phạt vi phạm hành chính đối với 07 đơn vị SDLĐ có hành vi vi phạm pháp luật về đối tượng đóng, mức đóng và phương thức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Dịp này, BHXH Việt Nam tặng bằng khen cho 26 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BHXH.

Tin ảnh: Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP