29/06/2017 - 14:06

Thu hút đầu tư cho du lịch

TTH - Xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, Hương Trà đã và đang thực hiện nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn thị xã.

Theo đánh giá của UBND thị xã Hương Trà, thời gian qua, hoạt động du lịch của Hương Trà tuy khởi sắc, nhưng kết quả chưa tương xứng với tiềm năng. Lý giải nguyên nhân, Phó phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Hương Trà Nguyễn Văn Công cho rằng, do ngân sách hạn chế nên địa phương chưa bố trí được kinh phí quy hoạch các khu, điểm du lịch để thu hút đầu tư. Cùng với đó, hạ tầng thiết yếu các khu, điểm có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch còn yếu, nhất là giao thông, điện, nước. Thị xã cũng chưa mời gọi được nhà đầu tư tiềm năng, có năng lực để làm nòng cốt đầu tư phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn và nhất là các dự án đã triển khai phần lớn chưa phát huy hiệu quả, các dự án đang triển khai chậm tiến độ đề ra.

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, gần đây, Hương Trà đã có nhiều cơ chế, chính sách đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành du lịch không khói này. Theo đó, thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đây khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch và đều cho rằng, ngoài danh thắng, cảnh quan thiên nhiên Hương Trà là riêng có và đặc sắc không kém các địa phương khác; rất phù hợp để hình thành và phát triển đa dạng các loại hình du lịch.

Hiện, các cụm, điểm, tuyến du lịch mang tính đột phá và khác biệt được thị xã tập trung đầu tư, thu hút đầu tư, gồm: Cụm du lịch tổng hợp biển - đầm phá (Hương Phong - Hải Dương); cụm du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh (Hương Hồ - Hương Thọ); cụm du lịch sinh thái Bình Điền - Bình Thành - Hương Bình - Hồng Tiến và cụm du lịch tổng hợp vui chơi giải trí Tứ Hạ - Hương Xuân - Hương Chữ - Hương Vân, với các dự án: Khu dịch vụ du lịch tổng hợp biển Hải Dương; khu dịch vụ du lịch sinh thái đầm phá rú Chá - cồn Tè; khu nghỉ dưỡng kết hợp chữa bệnh nguồn nước khoáng nóng thiên nhiên Thanh Phước - Hương Phong; khu dịch vụ du lịch Động Kiều (Hương Hồ); điểm du lịch lòng hồ thủy điện Bình Điền - Hương Điền; điểm dịch vụ du lịch hồ Thọ Sơn...

Để việc thu hút đầu tư được thuận lợi, hiệu quả, Hương Trà cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư. Từ đây, có nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu có sự quan tâm đặc biệt tới việc đầu tư, khai thác lĩnh vực du lịch trên địa bàn thị xã. Theo Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà Nguyễn Xuân Ty, trước mắt, thị xã tổ chức các cuộc hội thảo, gặp gỡ các nhà đầu tư để giới thiệu, quảng bá các tiềm năng, cơ hội phát triển các dự án du lịch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá đến du khách. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc tự giác bảo vệ cảnh quan, môi trường du lịch.

“Địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư (từ cơ chế chính sách, cung cấp thông tin về quy hoạch - dữ liệu đến hướng dẫn, giới thiệu địa điểm cho nhà đầu tư lựa chọn). Chúng tôi cũng sẽ có cơ chế ưu đãi hỗ trợ, bồi thường trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện bàn giao đất cho nhà đầu tư trong thời gian sớm nhất và đảm bảo công tác an ninh chính trị trên địa bàn. Với những nhà đầu tư có tiềm năng, thị xã sẽ đề xuất với tỉnh có thể hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Ty thông tin.

Vi Quân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP