Kinh tế Xây dựng - Giao thông

29/11/2016 - 19:21

Thu hút trên 3 triệu USD từ các dự án phi chính phủ

TTH - Đầu năm 2016 đến nay, toàn tỉnh triển khai thực hiện 38 khoản viện trợ thông qua dự án và phi dự án từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) với tổng vốn cam kết 3,286,743 USD.

Trong đó, tổng giá trị cam kết trong năm 2016 là 1,958,182 USD, đã giải ngân khoảng 1,473,786 USD. Nhìn chung, các dự án được triển khai thuận lợi, hỗ trợ tích cực cho các đối tượng thụ hưởng của dự án. Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN ngày càng chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị. Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đang theo dõi, quản lý hoạt động của 113 tổ chức PCPNN có đăng ký triển khai chương trình, dự án tại địa phương; trong đó 80 tổ chức có giấy đăng ký tại Việt Nam còn hiệu lực, các tổ chức còn lại đang trình hồ sơ đề nghị gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy đăng ký.

MV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP