02/08/2016 - 22:18

Thu ngân sách 7 tháng đầu năm tăng 18%

TTH - Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.244,4 tỷ đồng, bằng 57,6% dự toán năm và tăng 18% so cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt 2.854,6 tỷ đồng, tăng 20,28%.

Trong thu nội địa, thu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 22,2%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước tăng 12,9%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 20,13%; thu thuế bảo vệ môi trường tăng gấp 2,3 lần. Tuy nhiên, thu doanh nghiệp Nhà nước lại giảm 6,2% so với cùng kỳ.

Trần Dương

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP