09/08/2019 - 09:19

Thu ngân sách 7 tháng tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018

Theo thống kê mới đây của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 7/2019 ước đạt hơn 144.000 tỷ đồng.

Theo đó, luỹ kế thu 7 tháng ước đạt hơn 890.000 tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tăng gần 12% so cùng kỳ năm ngoái. Còn tổng chi ngân sách tháng 7 ước đạt gần 111.000 tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt gần 777.000 tỷ đồng, bằng 47% dự toán, tăng hơn 2% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 7/2019 ước đạt hơn 144.000 tỷ đồng

Như vậy, cân đối ngân sách Nhà nước tháng 7/2019 và 7 tháng tiếp tục có thặng dư. Bộ Tài chính cũng đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho phù hợp với tình hình.

Tổng số đã phát hành từ đầu năm đến nay được gần 138.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 13,62 năm, lãi suất bình quân là 4,93%/năm.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP