11/05/2018 - 14:17

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng tăng hơn 12%

Ngày 11/5, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu ngân sách Nhà nước 4 tháng ước đạt 446,4 nghìn tỷ đồng, bằng 33,8% dự toán năm, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng tăng hơn 12%. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong đó, thu nội địa đạt 368,1 nghìn tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù, số thu nội địa ước đạt 281,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán năm, tăng 10,6% so cùng kỳ năm 2017.

Thu từ dầu thô ước đạt 19,1 nghìn tỷ đồng, bằng 53,3% dự toán năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 90 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán năm, giảm 2,9 so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Bộ Tài chính, về thu nội địa ước tính cả nước có 50/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 32%); trong đó, 34 địa phương thu đạt trên 35% dự toán năm; 46/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 19 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ. Qua thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý thu vào ngân sách Nhà nước trên 1,9 nghìn tỷ đồng, số đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước gần 790 tỷ đồng.

Đối với thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính cho biết nhờ chủ động triển khai các biện pháp quản lý thu hiệu quả ngay từ đầu năm như tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nên thu từ hoạt động xuất nhập khẩu vẫn cơ bản duy trì được tiến độ thu ngân sách theo dự toán.

Về chi ngân sách Nhà nước, theo Bộ Tài chính chi 4 tháng là 410 nghìn tỷ đồng, bằng 26,9% dự toán năm, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2017. Theo đó, chi đầu tư phát triển đạt khoảng 65 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán năm, bằng 94,8% so với cùng kỳ năm 2017; chi trả nợ lãi đạt 41,75 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán năm, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017; chi thường xuyên đạt 301,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP