24/12/2014 - 16:46

Thu ngân sách Nhà nước năm 2014 vượt kế hoạch đề ra

TTH.VN - Sáng 24/12, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2014, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, tính đến hết ngày 22/12, tổng thu ngân sách Nhà nước là 831,19 nghìn tỷ đồng, đạt 106,2% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 105% dự toán; thu từ dầu thô đạt 118,4% dự toán; thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 104,5% dự toán. Ước tính cả năm thu ngân sách Nhà nước đảm bảo mức đánh giá đã báo cáo Quốc hội là 846,4 nghìn tỷ đồng. Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao.

Đối với Thừa Thiên Huế, thu ngân sách năm 2014 ước đạt 4.652,2 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán năm, giảm 4,9%; trong đó thu nội địa 3.805,2 tỷ đồng, bằng 101% dự toán. Chi ngân sách địa phương ước đạt 7.255,3 tỷ đồng, tăng 5% so với dự toán, tăng 3,8%.

Năm 2015, mục tiêu phấn đấu đạt mức thu nội địa không kể dầu thô vượt tối thiểu 8-10% dự toán pháp lệnh đã được Quốc hội, Chính phủ giao. Theo đó, Bộ Tài chính xác định một số nội dung trọng tâm: tập trung quyết liệt công tác thu ngân sách Nhà nước, quyết tâm phấn đấu tăng thu nội địa, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu để bù đắp số giảm thu về dầu thô; quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí cả trong chi thường xuyên và đầu tư; tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, đảm bảo khả năng trả nợ; quản lý giá theo nguyên tắc thị trường; tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP