Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

08/06/2016 - 19:09

KIỂM TRA TÌNH HÌNH XÂY DỰNG NTM Ở HƯƠNG THỦY, UVTW ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY LÊ TRƯỜNG LƯU:

Thu nhập của người dân là tiêu chí hàng đầu của xây dựng nông thôn mới

TTH - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Trường Lưu, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thị xã Hương Thủy vào sáng hôm qua (8/6).

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu (ngoài cùng bên phải) nghe cán bộ địa phương báo cáo mô hình nuôi cá lồng trên sông Đại Giang

Theo báo cáo của Thị ủy Hương Thủy, trong năm (2010-2015) toàn thị xã đã huy động được 834.631 triệu đồng thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách Trung ương 3.356 triệu đồng, tỉnh 129.424 triệu đồng, ngân sách thị xã 299.433 triệu đồng và ngân sách xã 5.200 triệu đồng; vốn lồng ghép 56.595 triệu đồng, vốn tín dụng 19.950 triệu đồng, nhân dân đóng góp 230.499 triệu đồng, doanh nghiệp và hợp tác xã 90.174 triệu đồng. Đến nay Hương Thủy đã có 3 xã đạt chuẩn NTM là Thủy Thanh, Thủy Tân và Dương Hòa. Định hướng từ nay đến 2018, 4 xã còn lại là Thủy Bằng, Thủy Phù, Phú Sơn và Thủy Vân sẽ cán đích NTM. Hiện tại, khó khăn lớn nhất của Hương Thủy là tiêu chí trường học và cơ sở vật chất văn hóa, do vậy thị xã Hương Thủy mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí nhằm giúp các địa phương còn lại của Hương Thủy sớm đạt mục tiêu đề ra.

Sau khi nghe các ban ngành của thị xã Hương Thủy báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, Hương Thủy có nhiều thuận lợi trong quá trình xây dựng NTM. Để đạt được mục tiêu đến năm 2018, 100% số xã sẽ đạt chuẩn NTM, thị xã cần phối hợp với các địa phương rà soát lại các tiêu chí để có sự tập trung chỉ đạo đúng hướng. Trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp, địa phương phải cố gắng huy động nhiều nguồn lực để xây dựng NTM. Một số tiêu chí khó khăn phải xây dựng kế hoạch cụ thể. Theo Bí thư Tỉnh ủy, thu nhập của người dân là tiêu chí hàng đầu của xây dựng NTM, phải có kế hoạch giảm nghèo với phương án phù hợp. Bên cạnh đó, cần củng cố vai trò các hợp tác xã, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đề nghị, xây dựng NTM nhằm mục đích đưa cuộc sống người dân đi lên, xã hội phát triển, do vậy phải chú trọng giải quyết và hạn chế vấn đề nợ đọng. Ngoài ra, những xã đã đạt chuẩn NTM phải đặt ra kế hoạch cụ thể để nâng chuẩn qua từng năm.

Sau buổi làm việc tại Văn phòng Thị ủy Hương Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã đi kiểm tra thực tế tình hình xây dựng NTM ở xã Thủy Phù và thăm mô hình nuôi cá lồng trên sông Đại Giang ở xã Thủy Tân.

Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP