06/10/2018 - 15:33

Thu thuế nội địa 9 tháng ước đạt 74,5 dự toán

Tổng cục Thuế vừa có công văn đôn đốc các cục thuế địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác thuế quý IV nhằm hoàn thành dự toán được giao.

Tiến độ thu ngân sách trung ương mặt dù cao hơn 2 năm gần đây nhưng mới đạt được 70,1% dự toán. Ảnh TL.

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách do ngành Thuế thực hiện đến hết tháng 9/2018 ước đạt 74,5% dự toán, tăng trưởng 15,4% (so với cùng kỳ), đạt kết quả khả quan so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và mức độ tăng trưởng. Trong đó, số thu từ dầu thô tăng khá, bình quân 9 tháng ước đạt khoảng 73,8 USD/thùng, nên khoản thu này đã đạt 134% dự toán, tăng 42,5%.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản có những khởi sắc, các địa phương tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất nên số thu ngân sách từ đất đai ở hầu hết các địa phương đạt khá, ước đạt 105% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cũng cho rằng, nếu trừ các khoản từ dầu thô và từ đất đai, ước thu 9 tháng đạt thấp so với dự toán (bằng 68,6%, tăng 13,4%); chủ yếu là do thu từ hoạt động kinh doanh đạt thấp, ước 9 tháng đạt 64,9% dự toán. Tiến độ thu ngân sách trung ương mặt dù cao hơn 2 năm gần đây nhưng mới đạt được 70,1% dự toán.

Một số địa phương có tiến độ thu đạt thấp so với bình quân chung của cả nước, trong đó có cả những địa phương trọng điểm có điều tiết ngân sách trung ương.

Tổng cục Thuế nhận định, tình hình kinh tế từ nay đến cuối năm theo dự báo bên cạnh những yếu tố thuận lợi vẫn tiềm ẩn những rủi ro khó lường, thêm vào đó là diễn biến của tranh chấp thương mại quốc tế mở rộng, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh…

Do vậy, đối với nhiệm vụ còn lại của quý IV/2018, để đảm bảo phấn đấu vượt ít nhất 5% dự toán pháp lệnh thu nội địa năm 2018 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã gửi công văn hỏa tốc tới 63 cục thuế địa phương, đề nghị các cục thuế tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các cấp, các ngành địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế.

Trong đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế chỉ đạo các phòng, chi cục thuế trên địa bàn tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, báo cáo, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kết quả thu.

Cơ quan thuế các cấp ở 63 địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc đôn đốc, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra các tờ khai có sự mâu thuân, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp, chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp đúng, nộp đủ, kịp thời tiền thuế vào NSNN.

Cơ quan thuế rà soát tình hình phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại của năm 2017 và 3 quý đầu năm 2018 để đôn đốc người nộp thuế nộp đúng, đủ và kịp thời.

Cơ quan thuế các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra, đảm bảo số lượng và chất lượng. Chú trọng nâng cao hiệu quả về mức truy thu bình quân trên mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra; lựa chọn những đơn vị có rủi ro cao, có tiềm năng truy thu lớn. Đôn đốc kịp thời để nộp vào NSNN số tăng thu qua thanh kiểm tra, kể cả số kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng yêu cầu tổ chức phân công, giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế thu nợ tới từng lãnh đạo các cục thuế, trưởng phòng, chi cục trưởng, đội trưởng và từng cán bộ tham gia công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế...

Theo Hải Quan Online

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP