24/09/2014 - 14:32

Thu tiền sử dụng đất mới đạt 68% kế hoạch

TTH.VN - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, tính từ đầu năm đến ngày 23/9/2014, tổng số tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất toàn tỉnh là 335 tỷ đồng, đạt 68% so với kế hoạch.

Trong đó, kết quả thu cấp huyện là 216 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch, các địa phương thu đạt cao như A Lưới 155%, Phú Vang 135%, Phong Điền 103%, Quảng Điền 95%, Phú Lộc 87%. Đối với cấp tỉnh chỉ đạt 53% (139 tỷ đồng), chủ yếu bán từ quỹ đất phân lô và quỹ nhà đất chứ chưa có số thu từ quỹ đất kêu gọi đầu tư và thu hút tiền sử dụng đất từ các dự án.

Dự báo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ước thu tiền sử dụng đất năm 2014 của cấp tỉnh chỉ đạt khoảng 85%, đối với cấp huyện đạt trên 102%.
 
Để đảm bảo số thu tiền sử dụng đất, từ nay đến cuối năm 2014 cần đẩy nhanh tiến độ bán đấu giá, điều chỉnh lại giá bán tài sản trên đất và giá tối thiếu quyền sử dụng đất đối với một số khu vực cho phù hợp với thực tế thị trường; tập trung phát triển quỹ đất kêu gọi đầu tư, thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh.

                                                                       

Gia Bảo

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP