Kinh tế Kinh tế

09/01/2020 - 16:44

Thu tiền sử dụng đất toàn tỉnh đạt gần 150% kế hoạch năm 2019

TTH.VN - Sáng 9/1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020.

Phong trào Ngày chủ nhật xanh lan tỏa, góp phần đem lại bộ mặt môi trường xanh- sạch-đẹp hơn

Năm 2019, Sở TNMT đã tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành nhiều nghị quyết, quyết định, văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường và triển khai thực hiện tốt, hoàn thành nhiệm vụ trong năm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Trong đó, Sở đã tham mưu bổ sung 58 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích gần 499,5ha; 34 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác với tổng diện tích 46,28ha; bổ sung 45 công trình, dự án cấp huyện xác định với tổng diện tích gần 172ha vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các địa phương; bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020-2024...

Nổi bật trong lĩnh vực quản lý đất đai là công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất năm 2019 toàn tỉnh tăng cao, với số thu 1.460 tỷ đồng, đạt gần 150% kế hoạch, riêng cấp huyện đạt 190% kế hoạch. Chiếm hơn 10% tổng thu ngân sách toàn tỉnh, việc nguồn thu tiền sử dụng đất vượt góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh năm 2019.

Công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực trong các cấp, ngành, cơ sở thông đẩy mạnh thực hiện các đề án, phong trào, hoạt động như: Ngày Chủ nhật xanh, Nói không với túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần...

Trong năm 2020, ngành tài nguyên môi trường đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các giải pháp quản lý thông minh trong toàn ngành; tích cực phối hợp để hoàn thành các chỉ tiêu: 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 87% tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch, 97% tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định, ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,3%...

Tin, ảnh: Hoài Thương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP