Kinh tế Thông tin thị trường

03/03/2012 - 08:19

Thủ tướng phê duyệt đề án tái cơ cấu ngân hàng

TTH - Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 254 phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015"  với mục tiêu cơ cấu lại toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng.

Phấn đấu đến năm 2015 hình thành được 1- 2 ngân hàng thương mại nhà nước đạt trình độ khu vực về quy mô, quản trị, công nghệ và khả năng cạnh tranh.

Theo quyết định, sẽ khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc tự nguyện, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền và các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên liên quan. Các tổ chức tín dụng có mức độ rủi ro, nguy cơ mất an toàn cao sẽ được áp dụng các biện pháp xử lý đặc biệt.

Giải pháp tái cơ cấu các tổ chức tín dụng bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước, trong đó Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được thực hiện cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp và đảm bảo Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại các ngân hàng thương mại nhà nước sau cổ phần hóa.

Tăng nhanh quy mô và năng lực tài chính thông qua việc tăng vốn, mua lại, sáp nhập tổ chức tín dụng, mở rộng nguồn vốn huy động.

Nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng và nợ xấu. Phấn đấu đạt tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại nhà nước dưới 3%; từng bước giảm tỷ lệ dư nợ tín dụng so với vốn huy động về mức không quá 90% đến năm 2015.

NHNN sẽ chia các TCTD thành 3 nhóm (TCTD lành mạnh; TCTD thiếu thanh khoản tạm thời và TCTD yếu kém) để có biện pháp xử lý thích hợp.

Theo Chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP