Kinh tế Kinh tế

15/01/2017 - 10:45

Thu xếp 2,96 tỷ USD cho các dự án điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, việc thu xếp vốn đầu tư các dự án điện luôn gặp nhiều khó khăn do Chính phủ hạn chế việc bảo lãnh vay vốn, trong khi Tập đoàn và các đơn vị đã vay vượt ngưỡng hạn chế theo quy định hiện hành.

Công nhân đang kiểm tra thông số vận hành máy biến áp. Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN

Mặc dù vậy, do tiếp tục duy trì tốt quan hệ đối tác tin cậy với các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB, AfD, JICA, KfW.... nên trong năm 2016, Tập đoàn đã thu xếp vốn nước ngoài cho các dự án điện với tổng nguồn vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi đạt 2,96 tỷ USD; trong đó giá trị ký kết đạt 1,03 tỷ USD, đàm phán 170 triệu USD và chuẩn bị thực hiện các dự án mới đạt 1,76 tỷ USD.

Theo EVN, hoạt động hợp tác quốc tế đã đóng góp tích cực trong công tác thu xếp vốn cho các dự án điện và giúp Tập đoàn củng cố quan hệ với các đối tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể t rong năm, các Tổ chức tài chính Quốc tế, đặc biệt là WB và ADB đã tiếp tục phối hợp và hỗ trợ EVN nghiên cứu các Chương trình dài hạn về tài chính, tái cơ cấu quản trị, truyền thông, phát triển năng lượng tái tạo và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng điện lực.

EVN đã tích cực phối hợp với Công ty điện lực của các nước trong khu vực nghiên cứu liên kết trao đổi điện năng, tiếp tục tham gia, theo dõi các chương trình Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) liên quan đến các dự án hợp tác trong Tiểu vùng và chuẩn bị thành lập Trung tâm điều phối mua bán điện GMS.

Ngoài ra, Tập đoàn đã tổ chức các chương trình làm việc và trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh doanh với ngành điện các nước trong khu vực, tham gia các diễn đàn quốc tế như: Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN (AMEM), Diễn đàn những người đứng đầu ngành điện các nước ASEAN (HAPUA), Hội nghị Quản lý quy hoạch tổng quan ngành điện các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á – GPM, Diễn đàn Hiệp hội Công nghiệp cung cấp điện Đông Á và Tây Thái Bình Dương –AESIEAP, Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)...

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP