06/03/2016 - 21:54

Thừa Thiên Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội ở 3 đơn vị bầu cử

TTH - Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.

Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV trong cả nước là 184. Tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội ở 3 đơn vị bầu cử. Cụ thể: Đơn vị số 1 gồm thị xã Hương Trà và các huyện Phong Điền, Quảng Điền,  A Lưới, số đại biểu Quốc hội được bầu là 2 (hai); Đơn vị số 2 gồm thành phố Huế và thị xã Hương Thuỷ, số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 (ba); Đơn vị số 3 gồm các huyện Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông, số đại biểu Quốc hội được bầu là 2 (hai). Trước đó, Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đã ấn định 14 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh để bầu 53 đại biểu HĐND tỉnh.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP