Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

10/05/2014 - 19:46

Thừa Thiên Huế tham gia dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung

TTH.VN - Dự án thực hiện tại 6 tỉnh: Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận và Thừa Thiên Huế.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung từ nguồn vốn vay ngân hàng phát triển châu Á (ADB); dự kiến thực hiện từ năm 2014-2018 với tổng kinh phí 92,5 triệu USD, trong đó vốn vay ADB 85 triệu USD, vốn đối ứng 7,5 triệu USD.

Dự án nhằm mục tiêu cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng ưu tiên, bao gồm: các công trình thủy lợi, công trình đặc thù vùng ven biển, đường giao thông; nâng cao năng lực thể chế, quản lý dự án; nâng cao nhận thức và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP