29/10/2015 - 07:15

Thừa Thiên Huế thành lập Ban chỉ đạo y tế biển, đảo

TTH.VN - Ngày 27/10, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo y tế biển, đảo tỉnh do Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban cùng với 18 thành viên khác đến từ các sở, ban ngành, địa phương trong tỉnh.

Ban chỉ đạo y tế biển, đảo là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước và thực hiện các giải pháp về phát triển y tế biển, đảo của tỉnh và Nhà nước đến năm 2020; huy động, điều động lực lượng và phương tiện phục vụ y tế trong các tình huống khẩn cấp. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020.

Sở Y tế là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo; các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Trưởng ban Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP