Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

17/08/2016 - 21:18

Thừa Thiên Huế xếp thứ 4/63 tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính năm 2015: Bứt tốp

TTH - Sáng 17/8, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận “một cửa” của thị xã Hương Thủy

Hội nghị đã đánh giá kết quả chủ yếu đạt được trong công tác CCHC, như việc triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) theo Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ đã được các bộ, ngành, địa phương thực hiện cơ bản hoàn thành. Tính đến hết quý I năm 2016 đã đơn giản hóa 4.525/4.723 TTHC, đạt tỷ lệ 95,8%. Việc phân cấp quản lý giữa trung ương – địa phương tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, đã có 16 thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được Bộ Nội vụ và các bộ, ngành ký ban hành... Cũng tại hội nghị, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số CCHC năm 2015, trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ tư trong số 63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 15 bậc và được xem là “bước lội dòng” khá ngoạn mục ở lĩnh vực này), với chỉ số PAR INDEX đạt 91,14 điểm, tăng gần 7 điểm so với năm 2014 (84,31 điểm).

Theo đó, kế hoạch CCHC giai đoạn 2011-2015 của Thừa Thiên Huế đã phân định trách nhiệm và thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương gồm 6 nội dung, nhiệm vụ và 9 đề án, dự án cần ưu tiên thực hiện. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh đã chủ động tham mưu việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CCHC. UBND tỉnh cũng đã ban hành các quyết định công bố sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã. Tỷ lệ TTHC đưa vào thực hiện cơ chế “một cửa” đạt trên 80%. Đối với cải cách tổ chức bộ máy hành chính, từ năm 2011 đến 2015, UBND tỉnh đã quyết định thành lập, kiện toàn, đổi tên 125 đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế; giải thể 3 tổ chức, sửa đổi bổ sung, quy định lại chức năng, nhiệm vụ của 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và tiến hành phân cấp nhiều hơn cho UBND các huyện, thị, TP. , các sở, ban, ngành cấp tỉnh...

Giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” phường Thủy Phương (Hương Thủy)

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2016-2020 của tỉnh sẽ chú trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, hướng vào mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số cạnh tranh (PAPI) của tỉnh; tăng cường sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong việc giải quyết TTHC, thực hiện hình thức liên thông trong các lĩnh vực quản lý Nhà nước giữa các cơ quan cùng cấp, và giữa cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Thường xuyên đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC nhằm nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ công...     

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đối với việc rà soát các TTHC, đơn giản hóa và liên thông hóa quá trình giải quyết TTHC; chuẩn hóa các chức danh, tiêu chuẩn  nghiệp vụ của công chức, viên chức, đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý... Đồng thời, đề xuất với Chính phủ việc xây dựng mô hình công sở cho các cấp, ngành; ban hành quy định hình thành các trung tâm hành chính công và phân định rõ chức năng các cơ quan nhằm tránh sự chồng chéo; gắn CCHC với xây dựng, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, tiến đến xây dựng cơ sở dữ liệu cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... nhằm tạo thuận lợi trong giao dịch TTHC.

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện CCHC tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong triển khai thực hiện CCHC. Đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC. Nghiên cứu, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, phân loại các cơ quan hành chính phù hợp với yêu cầu quản lý... Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo nghiên cứu thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiện quả của CCHC phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2020.

Tin, ảnh: Bá Trí

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP