27/06/2022 - 06:34

Thúc đẩy đầu tư công: Khó đến đâu gỡ đến đó

TTH - Chính quyền luôn đồng hành cùng các chủ đầu tư (CĐT), doanh nghiệp (DN) nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC), đẩy nhanh tiến độ các dự án (DA). Đó là khẳng định của ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Phan Quốc Sơn thông tin, tính đến ngày 20/5/2022, toàn tỉnh đã giải ngân vốn ĐTC 1.067 tỷ đồng, đạt 25,44% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (4.266 tỷ đồng). Dự kiến đến ngày 30/6/2022, tỷ lệ giải ngân chung toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 45% (so với cam kết của các CĐT khoảng 40%).

Ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hình như đang có độ chênh về số liệu, thưa ông?

Số liệu thực tế giải ngân của tỉnh so với số liệu ước thực hiện của Bộ Tài chính có sự chênh lệch do việc truy xuất số liệu từ Kho Bạc Nhà nước (KBNN) tổng hợp chưa đầy đủ, do không cùng thời điểm lập báo cáo. Một số khoản chi trả nợ vay, chi đo đạc... được bố trí từ kế hoạch ĐTC nhưng thanh toán trực tiếp. Các CĐT dự án ODA sau khi hoàn thành thủ tục kiểm soát chi tại KBNN tỉnh đang thực hiện thủ tục giải ngân tại Cục Quản lý nợ - Bộ Tài chính nên chưa cập nhật.

Ông có thể thông tin thêm về cách thức vận hành các tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC trên địa bàn?

Tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác (TCT) liên ngành với 4 lãnh đạo tỉnh làm tổ trưởng đối với hai nhóm DA ngân sách và ngoài ngân sách.

Với các DA thuộc ngân sách Nhà nước, TCT đang tập trung theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các CĐT, nhà thầu triển khai thực hiện đối với 118 DA; yêu cầu các CĐT, địa phương cam kết thực hiện giải ngân theo các mốc thời gian cụ thể; tổ chức giao ban tiến độ với các CĐT để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) để kịp thời tháo gỡ ngay từ các tháng đầu năm, phấn đấu hết quý II/2022 giải ngân 50% kế hoạch vốn được giao.

Cách làm của tổ là 1 DA đều tương ứng 1 kế hoạch do tỉnh ban hành. Mỗi kế hoạch sẽ bao gồm các bước chính về trình tự thủ tục, mỗi bước gắn với đơn vị chủ trì tham mưu và mốc thời gian tương ứng để hoàn thành nội dung công việc. Các thành viên tổ sẽ tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… tổng hợp và báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân cho TCT để theo dõi, chỉ đạo định kỳ 2 tuần/1 lần.

Dù đã nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn ĐTC, tuy nhiên kết quả giải ngân vẫn chưa cao. Ông có thể chia sẻ thêm về một số nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình giải ngân?

Hiện, các dự án ODA thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, hoạt động hiện trường dàn trải rộng trên địa bàn thành phố Huế; công tác GPMB gặp vướng mắc, không có mặt bằng để thi công. Việc điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư một số DA dẫn đến phải rà soát các hạng mục, điều chỉnh ngân sách, lập kế hoạch năm bị muộn. Thời gian xin ý kiến không phản đối của nhà tài trợ khá dài, ảnh hưởng đến việc triển khai các bước tiếp theo.

Với các DA chuyển tiếp, một số khởi công cuối năm 2021 đang thi công khối lượng tạm ứng nên chưa có khối lượng thanh toán kế hoạch năm 2022. Thời gian thực hiện công tác GPMB kéo dài, bàn giao mặt bằng chậm. Trên địa bàn tỉnh đang xảy ra tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng; giá cả vật liệu tăng đột biến tác động, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các công trình, DA.

Dự án đầu tư công tại A Lưới

Một số DA không lường hết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai lập DA, thiết kế nên phải điều chỉnh, bổ sung DA, thiết kế cho phù hợp với thực tế.

Kế hoạch triển khai giải ngân sẽ được điều chỉnh ra sao, thưa ông?

UBND tỉnh đã yêu cầu các CĐT tập trung giải ngân theo các mốc thời gian cụ thể: đối với các DA chuyển tiếp đến ngày 30/6/2022 phải giải ngân trên 50% kế hoạch, đến 15/12/2022 phải giải ngân 100% kế hoạch. Đối với các DA khởi công mới đến ngày 30/6/2022 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2022 phải giải ngân trên 60% kế hoạch, đến 31/12/2022 phải giải ngân 100% kế hoạch.

Hiện nay, tỉnh đang tập trung, quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn ĐTC năm 2022. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC tại các nghị quyết của Chính phủ; công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Vậy các DA phải hoàn thành trong năm 2022 không bố trí vốn năm 2023 thì sao?

CĐT các DA sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc diện phải hoàn thành trong năm 2022 và đã kết thúc thời gian bố trí vốn đối với DA nhóm B theo quy định của Luật ĐTC, không bố trí kế hoạch năm 2023. Yêu cầu CĐT phối hợp chặt chẽ với địa phương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, GPMB và giải ngân hết nguồn vốn ngân sách Trung ương DA thuộc kế hoạch ĐTC năm 2022.

Các dự án ODA cơ bản giải ngân kế hoạch năm 2022 trước ngày 30/9/2022. Trong đó, tập trung GPMB hoàn thành trước ngày 30/9/2022 để đẩy nhanh tiến độ xây lắp.

Các DA sẽ triển khai trong năm 2022 sẽ phải đẩy nhanh các thủ tục để khởi công sớm?

Tỉnh đang khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai các DA đê chắn sóng Cảng Chân Mây giai đoạn 2, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài trong năm 2022. Đồng thời, sẽ hoàn thành việc di dời dân cư khu vực 1 di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1 trong năm 2022.

GPMB được xem là vướng mắc lớn nhất của các DA, vậy chính quyền có những điều hành nào nhằm tháo gỡ?

UBND tỉnh đã chỉ đạo ban chỉ đạo công tác GPMB cấp huyện ưu tiên, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khẩn trương những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, hỗ trợ tái định cư. UBND cấp huyện tập trung hỗ trợ các CĐT trong công tác GPMB, đảm bảo bàn giao mặt bằng để thực hiện các DA, đặc biệt là các DA có vướng mắc GPMB kéo dài, dự án ODA, DA vốn ngân sách Trung ương... Các CĐT và chính quyền địa phương theo thẩm quyền tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch GPMB và tái định cư; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực đơn vị chức năng để đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Ông có thể cho biết, việc chuyển vốn được triển khai theo nguyên tắc nào?

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn sẽ được thực hiện linh hoạt, kịp thời giữa các DA, từ DA giải ngân chậm sang các DA có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân cao theo quy định.

Về thủ tục có được rút ngắn hơn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA cũng như giải ngân?

Hiện, các sở, ngành chuyên môn đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện DA. Tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ một cửa đảm bảo đúng thời gian theo quy định của các trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các CĐT. Phấn đấu rút ngắn ít nhất 30% thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, phê duyệt liên quan dự án, ĐTC so với hiện nay (tập trung vào các khâu, các thủ tục có tần suất xuất hiện lớn, thời gian dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện DA).

Năng lực của CĐT được xem là yếu tố hàng đầu thúc đẩy giải ngân, vậy theo ông, các CĐT phải làm gì để tăng tốc trong thi công cũng như giải ngân vốn?

Các CĐT phải tăng cường công tác đấu thầu qua mạng đảm bảo yêu cầu theo các thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công, làm tốt công tác vệ sinh môi trường (cả trong và ngoài công trình). Tập trung tổ chức thực hiện tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; thực hiện đầy đủ và đúng hạn các chế độ báo cáo, giám sát đầu tư và giải ngân theo quy định của pháp luật đầu tư công và quản lý ngân sách.

Kịp thời báo cáo khó khăn vướng mắc, đề nghị điều chuyến vốn để bố trí cho DA khác có khả năng giải ngân. Chủ đầu tư DA cũng phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh nếu xảy ra những vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

HOÀNG LOAN (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP