Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

20/01/2021 - 14:24

Thúc đẩy năng lực, quyền trẻ em và bình đẳng giới thông qua đối thoại, tiếp cận dịch vụ

TTH.VN - Sáng 20/1, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đề án "Đẩy mạnh bảo vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016-2020" (gọi tắt Đề án) và "Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020".

Nhiều chương trình được triển khai giúp trẻ có cơ hội tiếp cận, tham gia các hoạt động, dịch vụ bổ ích 

Thực hiện Nghị quyết 08 của HĐND tỉnh về "Đẩy mạnh công tác BVCSTE tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020", UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án để triển khai Nghị quyết 08. Đến nay, có 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt; 2 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: tỷ lệ đăng ký khai sinh cho trẻ đúng hạn và xã, phường, thị trấn được công nhận phù hợp với trẻ em. Số tiền thực hiện Đề án là 96,245 tỷ đồng, đạt 275% so với kế hoạch (35 tỷ đồng)...

Trong 5 năm thực hiện Đề án đã đạt được nhiều kết quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật... huy động các nguồn lực xây dựng quỹ bảo trợ trẻ em với trên 35 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 66.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cung cấp các dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Mục tiêu công tác BVCSTE giai đoạn 2021-2025 là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của trẻ em. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, hạn chế tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị tổn hại bởi các hành động xâm hại, bóc lột và sao nhãng. Trợ giúp phục hồi kịp thời cho trẻ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ bị tổn hại... Trong năm tới, Sở LĐTB&XH tăng cường năng lực, quyền của trẻ em thông qua đối thoại với lãnh đạo tỉnh.

Về kết quả thực hiện "Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020" trên địa bàn tỉnh mặc dù còn nhiều chỉ tiêu không đạt, nhưng đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của hệ thống chính trị, xã hội, gia đình, bản thân người phụ nữ về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong thời kỳ mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và bố trí cán bộ nữ nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiểu số được quan tâm...

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc thực hiện công tác BVCSTE và bình đẳng giới

Để công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ nói chung và thực hiện các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đạt được nhiều kết quả trong giai đoạn 2021-2030, các địa phương, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng và số lượng cán bộ nữ trong diện quy hoạch của đơn vị; đưa các chỉ tiêu về phát triển phụ nữ và bình đẳng giới vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, bằng nhiều hình thức và bằng nhiều cơ chế, các cấp, ngành, tổ chức tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực trong việc BVCSTE và bình đẳng giới. Toàn tỉnh hiện có hơn 10.000 trẻ em sống trong hộ nghèo, hơn 4.300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được bảo trợ xã hội và 400 trẻ lao động sớm, nên cần giảm thiểu đến mức tối đa những tổn hại đối với trẻ em bằng cách tác động đến những người có liên quan từ gia đình, nhà trường, xã hội. Xây dựng cơ chế phối hợp; phân công, phân nhiệm rõ ràng, phân công nguồn lực... để giải quyết những trường hợp cụ thể, điển hình để thực hiện tốt nhiệm vụ BVCSTE và bình đẳng giới.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP