Kinh tế Khoa học - công nghệ

17/04/2012 - 14:03

Thúc đẩy ngành lâm nghiệp Việt Nam phát triển

TTH - Ngày 17/4, tại Tp. Huế, chương trình Tropenbos International Việt Nam (TBI Việt Nam) phối hợp với Viện Điều tra Quy hoạch Rừng tổ chức hội thảo tổng kết pha 2 (2007- 2011) nhằm đánh giá kết quả và định hướng các hoạt động giai đoạn 2012- 2016.

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình TBI Việt Nam đã đạt được những kết quả về nghiên cứu rừng, tăng cường năng lực cho các cá nhân, tổ chức làm việc trong ngành nông lâm nghiệp; đặc biệt nhấn mạnh những kết quả liên quan đến công tác bảo tồn và phát triển bền vững rừng nhiệt đới vùng Bắc Trung Bộ.


Các đại biểu thảo luận định hướng hoạt động Chương trình đến năm 2016

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về tác động của chính sách giao đất giao rừng ở Việt Nam đối với sinh kế người dân địa phương và tài nguyên rừng; các vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học và những giải pháp khả thi; chi trả dịch vụ môi trường; cơ chế giảm phát thải do suy thoái rừng và mất rừng (REDD) và những cơ sở cho việc đo đếm, thống kê đối với rừng tự nhiên.

Trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2016, TBI Việt Nam tiếp tục phối hợp với các đối tác là các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, các tổ chức liên quan trong ngành nông lâm nghiệp để thực hiện tại khu vực miền Trung các lĩnh vực: cải thiện quản trị rừng và quản lý rừng cộng đồng nhằm phát triển kinh tế bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học; nghiên cứu quy mô cảnh quan hài hòa các mục tiêu an ninh lương thực, cấp nước, lâm nghiệp và xóa đói giảm nghèo; thúc đẩy sản xuất và thương mại lâm sản bền vững ở thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng cơ chế chi trả phù hợp để quản lý rừng và nguồn nước bền vững.
 
Tin, ảnh: Hoài Thương
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP