Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

04/04/2016 - 18:53

Thúc đẩy quyền của người khuyết tật

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Thúc đẩy quyền của người khuyết tật Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Dự án trên được thực hiện trong 5 năm tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tỉnh: Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai với tổng số vốn là 21,2 triệu USD.

Mục tiêu Dự án nhằm nâng cao khả năng sống độc lập và hòa nhập của người khuyết tật, tạo môi trường thuận lợi cho người khuyết tật hòa nhập; hoàn thiện chính sách, pháp luật, triển khai hiệu quả các kế hoạch hành động trợ giúp cho người khuyết tật; cải thiện chất lượng dịch vụ trị liệu và phục hồi chức năng; tăng cường sự tham gia của tổ chức và cá nhân người khuyết tật vào xây dựng, giám sát, đánh giá các chính sách và dịch vụ.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP