04/08/2015 - 17:10

Thúc đẩy việc thi hành Luật BHXH và hoàn thiện pháp luật lao động

TTH - Ngày 4/8, tại Huế, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội phối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực miền Trung thúc đẩy việc triển khai thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và hoàn thiện pháp luật lao động trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tính đến ngày 31/12/2014, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mới chiếm khoảng hơn 70% tổng số lao động thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm khoảng 0,5% tổng số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Năm 2014 có khoảng 1,5 triệu người từ 80 tuổi trở lên hưởng trợ cấp xã hội và ngân sách nhà nước chi hơn 3 nghìn tỷ đồng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nhấn mạnh: Tỷ lệ tham gia bảo hiểm hiện cũng còn thấp, mới chiếm khoảng hơn 20% tổng lực lượng lao động. Đây là một gánh nặng cho Nhà nước khi phải hỗ trợ cuộc sống cho hàng triệu người khi họ về hưu.
Hội thảo đã nhận được nhiều tham luận về các chính sách mới trong Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các thách thức đặt ra trong quá trình triển khai thi hành Luật; những đổi mới, cải cách thủ tục bảo hiểm xã hội và quản lý bảo hiểm xã hội; những khó khăn, thuận lợi và thách thức trong quá trình triển khai thi hành; vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, hướng tới bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP