Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

21/11/2018 - 14:44

Thực hiện Chỉ thị 05 phải gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm nêu gương

TTH.VN - Đó là tinh thần chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà tại hội nghị giao ban về thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tổ chức ngày 21/11.

Hội nghị đặt ra yêu cầu là phải gắn Chỉ thị 05 với việc tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn đánh giá những kết quả đạt được, nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục về thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua; đồng thời khẳng định, các cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh đã luôn nỗ lực cố gắng để thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả cao nhất. Trong đó, gắn Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc tại cơ sở; tăng cường, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc sinh hoạt chi bộ…

Tuy nhiên, việc khắc phục tồn tại, hạn chế chưa nhiều; vai trò lãnh, chỉ đạo thực hiện chưa cao; xây dựng kế hoạch chưa đồng bộ; ý thức tự giác, trách nhiệm nêu gương chưa cao; công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên chưa sinh động nên hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn.

Phát biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị giao ban

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn tỉnh tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 năm 2019 phải cụ thể, thiết thực hơn; gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII); đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa những tập thể, cá nhân điển hình về học Bác để tạo sức lan tỏa; đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, chú ý đến vấn đề tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tinh thần phòng ngừa là chính để việc Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Anh Phong  

    

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP