07/08/2015 - 17:58

Thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

TTH - Ngày 07/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu: Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện môi trường” có các ngành kinh tế phát triển theo hướng xanh hóa; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và tài nguyên thiên nhiên; chất lượng cuộc sống của nhân dân được cải thiện; có lối sống thân thiện môi trường.

Theo đó, sẽ thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, dịch vụ xanh. Ngăn ngừa và xử lý hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường. Tạo chuyển biến cơ bản về phát triển văn hoá, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ nhằm cải thiện một bước quan trọng về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, hình thành lối sống thân thiện môi trường. Đẩy nhanh quá trình đô thị hoá bền vững.                        

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP