Kinh tế Xây dựng - Giao thông

29/06/2017 - 16:43

Thực hiện cuộc vận động chương trình “Huế - Không tiếng còi xe”

TTH - Ngày 29/6, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho phép thực hiện cuộc vận động chương trình "Huế - Không tiếng còi xe" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể; thống nhất đề xuất đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện, đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị nhằm phát huy hiệu quả; báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước khi triển khai.

Khánh Trân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP