21/12/2015 - 18:08

Thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

TTH - Sáng 21/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đã tham dự.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, mang tính chiến lược để mỗi cấp, mỗi ngành và đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tỉnh quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất. Đó là, cơ cấu hạ tầng của tỉnh tuy có bước phát triển nhưng còn những yếu kém nhất định cần tập trung khắc phục trong thời gian tới; nội dung Kết luận 48 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện, nhưng phải thấy rõ được khó khăn như xây dựng cơ bản, thu nhập bình quân đầu người thấp, địa giới hành chính quá lớn để từ đó đề ra các giải pháp khả thi. Mô hình phát triển đô thị của tỉnh phải có sự thay đổi phù hợp; những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ cũng phải được khắc phục.           

Giai đoạn 2015 – 2020, cần quan tâm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là chỉ tiêu về xã hội, môi trường; phấn đấu không có tổ chức Đảng yếu kém. Cần tập trung các nhóm giải pháp đột phá chiến lược để thực hiện thắng lợi 4 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển du lịch – dịch vụ; chương trình phát hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển nguồn nhân lực.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn đã quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Trong đó, nhấn mạnh đến tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Trực tiếp hướng dẫn Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết phù hợp với địa phương, đơn vị mình; tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân bằng các hình thức phù hợp nhằm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong Đảng và Nhân dân, các cấp ủy Đảng cần tổ chức triển khai nghiêm túc, có chất lượng, chú trọng khâu kiểm tra việc thực hiện nghị quyết. 

 

ANH PHONG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP