Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

26/12/2018 - 08:12

Thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 từ tháng đầu, quý đầu

TTH.VN - Theo Chỉ thị vừa mới ban hành của Chủ tịch UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) năm 2019, các cấp, các ngành cần đổi mới tư duy, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu ngay từ tháng đầu, quý đầu.

Đại Nội Huế sáng về đêm với nhiều hoạt động mới thu hút khách du lịch. Ảnh: Thượng Hiển

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần “Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2016 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) với hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, góp phần cùng tỉnh nhà thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2019.

Theo đó, các cấp, các ngành tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2019 gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua lớn như các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Tổ chức phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước lồng ghép với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải” hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường” và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, cải cách hành chính, an ninh - quốc phòng… nhằm góp phần tích cực vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh nhà.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị xã và TP. Huế căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2019, tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt 4 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển du lịch - dịch vụ; Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật; Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế...

Nội dung phong trào thi đua cần tập trung triển khai các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo đời sống người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với quá trình xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thái Bình

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP