Bạn đọc Theo dấu thư bạn đọc

31/07/2015 - 14:54

Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính

TTH -
Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của ông Ngô Thanh Nghị, trú tại 121 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Thành, TP Huế phản ánh Chi cục Thuế TP Huế làm trái quy định của Nhà nước về thu thuế nhà đất. Theo đó, gia đình ông thuộc gia đình chính sách (ông là con liệt sĩ) được miễn giảm 50% thuế nhà đất và đã được thực hiện từ năm 2012 đến 2014. Năm 2015, Chi cục Thuế TP Huế yêu cầu gia đình ông phải đóng tiền thuế nhà đất là 100%.

Trong đơn ông Nghị nêu, gia đình ông có 2 lô đất và nhà tại TP Huế. Trong đó, lô đất ở 121 Đình Tiên Hoàng (phường Thuận Thành) với diện tích 120m2 và lô đất tại 216 Đinh Tiên Hoàng (phường Thuận Lộc) với diện tích là 100m2. Gia đình ông đã kê khai đầy đủ để Chi cục Thuế TP Huế lập hồ sơ miễn, giảm thuế 5 năm, từ 2012 đến 2016. Tuy nhiên, năm 2012 đến 2014, gia đình ông đã nộp đúng và đầy đủ theo thông báo của Chi cục Thuế TP Huế và được miễn giảm 50% theo chế độ chính sách của con liệt sĩ. Năm 2015, Chi cục Thuế TP Huế thông báo lô đất tại 216 Đinh Tiên Hoàng thì không được miễn, giảm 50% thuế như 3 năm trước đó...

Trả lời thắc mắc của gia đình ông Nghị, ông Thân Trọng Dũng, Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán và Tuyên truyền, Hỗ trợ người nộp thuế Chi cục Thuế TP Huế cho biết, tại khoản 2, Điều 9, Chương III Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định: “Việc miễn thuế hoặc giảm thuế đối với đất ở chỉ áp dụng đối với đất ở tại một nơi do người nộp thuế đứng tên và lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 10 và khoản 4 Điều 11 Thông tư này”. Hiện tại, ông Nghị đang nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại 2 thửa đất. Theo căn cứ trên thì ông chỉ được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại một nơi chịu thuế.
Cũng theo ông Dũng, tài liệu lưu trữ tại Chi cục Thuế TP Huế: Năm 2012 và 2013: ông Nghị được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thửa đất tại phường Thuận Lộc. Năm 2014 và 2015: ông Nghị được giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thửa đất tại phường Thuận Thành. Trong đó số thuế giảm hàng năm tại phường Thuận Lộc ít hơn số thuế giảm hàng năm tại phường Thuận Thành (120.000 đồng/145.200 đồng). Căn cứ vào quy định trên, Chi cục Thuế TP Huế thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho ông Nghị là đúng theo quy định.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP