Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

19/04/2021 - 07:15

Thực hiện Văn phòng cấp ủy phục vụ chung: Sớm khắc phục những bất cập

TTH - Quy định số 04 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch (bên phải) tại buổi làm việc với Thừa Thiên Huế

Tinh gọn đầu mối

Trước đây, khi chưa sắp xếp lại bộ máy, các Ban của Tỉnh ủy, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy có 29 phòng chuyên môn, sau khi sắp xếp đã giảm xuống còn 20 phòng chuyên môn (giảm 9 phòng). Số lượng cấp trưởng phòng cũng giảm tương ứng (giảm 9 cấp trưởng phòng và 8 cấp phó phòng).

“Việc sắp xếp các phòng chuyên môn theo Quy định 04 không chỉ tinh giản các đầu mối, quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn mà còn khắc phục được tình trạng một việc nhiều người làm. Từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra”, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trần Viết Quốc chia sẻ.

Để thực hiện có hiệu quả Quy định 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy triển khai, thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung. Nhờ vậy, phát huy hiệu quả, nhất là khâu hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, lái xe tập trung về một đầu mối, tạo được sự đồng bộ, liên thông cao. Việc tiếp nhận, phát hành và lưu trữ văn bản đều được ứng dụng vào hệ thống công nghệ thông tin giữa công văn đi, công văn đến, tránh được tình trạng sót việc, chậm việc.

Công tác điều hành, bố trí phương tiện được thống nhất chung về một đầu mối là Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo hiệu quả, an toàn hơn. Hoạt động và lịch trình xe đều được quản lý, theo dõi trên hệ thống mạng nên cũng hợp lý và tránh sự lãng phí không đáng có.

Có những khó khăn, vướng mắc

Cuối tháng 3/2021, tại buổi làm việc của Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch về kết quả sau 2 năm thực hiện Văn phòng cấp ủy phục vụ chung theo Quy định 04 của Ban Bí thư với Thừa Thiên Huế, các ý kiến đều khẳng định, Quyết định 04 đã phát huy hiệu quả, tạo mối thống nhất trong lãnh, chỉ đạo điều hành với mục tiêu cao nhất là làm tốt công tác tham mưu nhưng bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số bất cập cần được điều chỉnh.

Quá trình sắp xếp, tổ chức lại văn phòng cấp ủy bước đầu mới chỉ dừng lại ở sắp xếp cơ học, chưa giảm được biên chế. Mặc dù đã chuyển nhiệm vụ và biên chế văn thư các ban của Đảng trực thuộc Tỉnh ủy về đầu mối là Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung, nhưng hầu hết các ban Đảng Tỉnh ủy vẫn bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác văn thư phục vụ công việc nội bộ.

“Do không trực tiếp làm việc tại các ban nên khi lập dự toán và thanh quyết toán các ban vẫn phải bố trí 1 cán bộ phụ trách công tác tài chính, nên ảnh hưởng đến biên chế và phân công nhiệm vụ chuyên môn”, UVTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Phạm Thị Minh Huệ trao đổi.

Nhiều ý kiến cũng khẳng định, việc quy định không có bộ phận làm công tác hành chính, văn phòng ở các ban Đảng đã làm phát sinh nhiều bất cập trong sắp xếp, bố trí công việc cho cán bộ, công chức. Nhiều công việc bố trí chồng chéo ảnh hưởng đến việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các ban cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức các phòng chuyên môn…

Cần có sự điều chỉnh

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn phân tích, đây là mô hình thí điểm nên vừa làm, vừa đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh. Quá trình thực hiện cho thấy bộc lộ nhiều khó khăn hơn so với các thuận lợi. Ngay như việc giảm số lượng lãnh đạo cấp phòng đã ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tại các phòng chuyên môn, các ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy.

Các ý kiến kiến nghị cần xem xét, chuyển chức năng nhiệm vụ phục vụ chung văn phòng hiện nay là văn thư, kế toán về các ban Đảng, cơ quan UBKT Tỉnh ủy như trước đây, riêng xe ô tô có thể dùng chung. Các ban Đảng, cơ quan UBKT Tỉnh ủy được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để trực tiếp giao dịch chi tiêu đối với dự toán chi ngân sách được giao hằng năm để các đơn vị chủ động trong các hoạt động.

Ông Đặng Ngọc Trân, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng sớm tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả thực hiện mô hình nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cho phù hợp, hoạt động hiệu quả hơn.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch và đoàn công tác đã chia sẻ những khó khăn với tỉnh hiện nay. Đồng thời khẳng định, sau khi khảo sát ở các tỉnh khác, trong đó có Thừa Thiên Huế, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những bất cập để có sự điều chỉnh phù hợp.

“Dù có mô hình như thế nào, tập trung hay phân tán thì mục tiêu lớn nhất vẫn là làm sao tham mưu, xây dựng để tổ chức Đảng ngày càng mạnh lên. Muốn vậy, bộ máy tham mưu, phục vụ Đảng cần phải làm tốt hơn nữa vai trò, chức trách nhiệm vụ của mình để mang lại hiệu quả cao nhất”, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch khẳng định. 

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP