Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

30/10/2017 - 14:06

Thước đo từ sự hài lòng

TTH - Chính sự đánh giá về mức độ hài lòng của người dân thông qua ý kiến đóng góp trực quan là thước đo về hiệu quả của cải cách hành chính, cũng là cơ sở để hoàn thiện bộ máy và đánh giá cán bộ, công chức (CBCC)

Năm 2017 được xác định là năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tỉnh và TP. Huế đã có  nhiều giải pháp mạnh mẽ, quyết tâm tạo sự đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân.

TP. Huế hướng đến nền hành chính công hiện đại, thân thiện. Ảnh: Tâm Huệ

Đầu năm 2017, TP. Huế đã khai trương Trung tâm Hành chính công, tập trung đầu tư máy móc, trang thiết bị, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin mới, đồng thời tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Từ khi Trung tâm Hành chính công TP. Huế đi vào hoạt động, việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện khoa học, thuận tiện hơn; thái độ phục vụ cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng tốt hơn. Các bảng điện tử của trung tâm niêm yết tình trạng giải quyết hồ sơ công khai. Hệ thống camera được triển khai lắp đặt để lãnh đạo thành phố và trung tâm giám sát quá trình giải quyết công việc của cán bộ. Bên cạnh đó, người dân còn được phát biểu mẫu để lấy ý kiến góp ý về thái độ làm việc của CBCC cũng như quy trình làm việc tại trung tâm.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của TP. Huế vẫn còn hạn chế, trong đó công tác phối hợp giải quyết hồ sơ thủ tục của các phòng, ban có khi, có nơi chưa tốt dẫn đến số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn còn nhiều. Hệ thống phần mềm chưa hoàn thiện nên việc thống kê số liệu chưa được cập nhật nhanh chóng. Vấn đề quan trọng khác là việc tiếp nhận ý kiến đánh giá, phản hồi của người dân hiện nay thông qua các biểu mẫu còn khá chung chung, với nhiều phần, nhiều mục, rất khó để người dân đánh giá cụ thể đối với từng cán bộ nên rất khó làm cơ sở để đánh giá chất lượng, năng lực cũng như thái độ phục vụ của cán bộ để kịp thời chấn chỉnh.

Tại hội nghị chuyên đề về cải cách hành chính do UBND TP. Huế tổ chức trong tháng 8/2017, nhiều ý kiến thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp để khắc phục. Đáng chú ý, tại hội nghị đánh giá tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 của TP. Huế, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Huỳnh Cư nhấn mạnh: Sắp tới, thành phố sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc lấy ý kiến của Nhân dân để đánh giá năng lực, trình độ cũng như thái độ phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, viên chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Từ những con số thống kê về mức độ hoàn thành công việc (ít nhất phải đạt  tỷ lệ trên 90%), thành phố sẽ đánh giá năng lực của các cá nhân, phòng ban, quy trách nhiệm của người đứng đầu nếu không hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Quang Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP