14/08/2017 - 21:52

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII)

TTH - Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo như vậy tại buổi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ tại Công an tỉnh ngày 14/8. Dự và chỉ đạo tại buổi làm việc có ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra hồ sơ việc triển khai thực hiện, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành thay mặt đoàn Đảng uỷ Công an Trung ương đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Công an tỉnh. Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cũng đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) và Chỉ thị 05, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn lực lượng. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào thực chất, góp phần xây dựng lực lượng Công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP